بادام تلخ

زندگی امروز ما حاصل شوخی تلخی است که سالها پیش پدرم آدم، با مادرم حوا کرد. امروز بیش از هروقت به این شوخی تلخ می خندم. اما هربار خیلی زود خنده ام به گریه تبدیل می شود. گریه به حال و روز کسانی که این شوخی و این بازی را جدی گرفته اند.

/ 0 نظر / 9 بازدید