درویشی را پرسیدند: دلت چه خواهد؟

گفت: آنکه دلم هیچ نخواهد.

گلستان سعدی

/ 3 نظر / 9 بازدید
شاهد

ای ول. حال کردم با اين درويشه

فرناز

من اومدم يه سر بهتون زدم فک می کنم بايد تعداد لينک هاتونو بيشتر کنيد ؛ موفق باشين

معلومه دیگه!

آرش خواننده را پرسیدند دلت چه خواهد؟ گفت: تو رو میخوام،تو رو میخوام ...این دل من تو رو میخواد!