دروغ ۱

دروغ را نه در واژه که در لحن کلام درمی‌یابیم؛ حقیقت مانند موسیقی است و با لحن پیوند دارد. نُتِ غلط را بی‌درنگ می‌شنویم. نمی‌توانیم بگوییم از چه روی غلط است، اما نیک می‌دانیم که چنین است و خطا نکرده‌ایم. کلام‌هایی واحد به‌یکسان می‌توانند دروغ بگویند یا راست. تمیز این دو به غریزه انجام می‌شود. در گوش. تمیز‌شان با شنیدنِ نَفَسی است که رساننده‌ی آنهاست.

 کتاب بیهوده، کریستیان بوبن، ترجمه‌ی پیروز سیار

/ 2 نظر / 7 بازدید
غزاله

هر چقدر صداقت درون خودت بيشتر باشه بهتر می تونی راست و دروغ بودن کلام گوينده را از هم تميز دهی.و اينکه دروغ را نه در واژه که در لحن کلام در ميابيم را خيلی قبول دارم.به اميد روزی که جز حقيقت و راست چيزی از هم نشنويم.

افرا

بابا مگه کتاب قحطيه،کتاب بيهوده ميخونيد؟؟