زندگی در پیش رو

آدم خوب بود چیز دوری جلو خودش داشته باشد. مثل وقتی توی کوهه. توی کوه، وقتی به دور نگاه می‌کنی یه چیز دیگه‌ای می‌بینی. اینجا وقتی به دور نگاه می‌کنی هیچ چیز نمی‌بینی. همه‌اش همینه که هست. حتی وقتی می گه عوض شدم همونه که بود.

رومن گاری/خداحافظ گری کوپر

/ 0 نظر / 33 بازدید