گنداب

اندکی بدی در نهاد تو

اندکی بدی در نهاد من

اندکی بدی در نهاد ما . . .

و لعنت جاودانه بر تبار انسان فرود می‌آید

آبریزی کوچک به هر سراچه- هر چند که خلوتگاه عشقی باشد-

شهر را

از برای آنکه به گنداب در نشیند

کفایت است

                                                               احمد شاملو

/ 1 نظر / 14 بازدید
رز سفيد

عاليه .همه چيز