بازگشت(۲) !
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦ 
چیزی که یک بار سوخته است دیگر هرگز نخواهد سوخت.
کلمات کلیدی: