بد‌خيال
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ تیر ،۱۳۸٦ 
 اين جهــــــان پــر از صــداي حركت پــــاهاي مردميست كه همچنــــان كه تــــرا مي‌بوسنــد در ذهن خـــود طنــــــــاب دار تــــــــرا مي‌بــــافنــد .
کلمات کلیدی: