فراموشی
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ 

فراموشی را بستاييم ٬ زيرا که ياد ما را پس از مرگ تنها نزديک ترين دوستانمان نگاه می دارند. فراموشی را با دردناک ترين نفرين ها بياميزيم زيرا انسان دوستانش را فراموش می کند٬ کتاب هايی را که خوانده فراموش می کند و حتی٬ رنگ مهربان نگاه يک رهگذر٬ آن را هم فراموش می کند.


کلمات کلیدی: