تنهايی۱
ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦ 

همیشه خواندن دفتر خاطرات دیگران (وبلاگ در شکل امروزیش) جذابیتی حتی بیش از صحبت کردن با آنها برایمان داشته است. چرا که انسانها خاطراتشان را در تنهایی های خود نوشته اند. تنهایی بسیاری از رموز نهانی انسانها را هویدا و بازگو می کند. اما نوع بشر از تنهایی گریزان است. چرا؟

شاید چون انسان همواره از خود گریزان است. از اینکه با خود تنها باشد هراسان است. از خود می ترسد. تنهایی بشر، امروز بسی هولناک تر از گذشته می نماید. چه، امروز، تن هایی هستیم با هم، ولی تنها.

بهای پر کردن تنهایی هایمان، اغلب، تاوان سنگینی است که برای آن می پردازیم.


کلمات کلیدی: